Parsun 60hk EFI

Intelligens

Motorstyrenheten (ECU) är hjärnan i Parsun 50-60hk EFI utombordaren.
ECU tolkar en mängd information från sensorer i hela utombordsmotorn så att den ständigt kan köras på optimal nivå.

Minskad bränsleförbrukning och utsläpp

Genom sensorerna i motor bestämmer ECU den exakta mängden bränsle som ska levereras av injektorn.
Den levererar också den exakta luft / bränsleförhållandet till motorn genom att aktivera injektorerna i exakt tid.

Utmärkt startprestanda

En stor fördel med EFI system är avsevärt förbättrad kall och varm startprestanda.
Detta följer av förmågan hos systemet att beräkna den optimala luft / bränsleblandning för att starta samt från den överlägsna atomisering som resulterar från insprutning av bränslet i jämförelse med bränsletillförsel från en förgasare.

Modeller

Parsun 50-60hk utombordare med elektrisktstart och rorkultParsuns 50 & 60 hk motor finns också i ett utförande med elektriskstart och rorkult denna modell har förkortningen BW i produktnamnet.Parsun 50-60hk utombordare med elektrisktstart och fjärreglageParsuns 50 & 60 hk utombordare finns också i ett utförande med elektriskstart och fjärreglage denna modell har förkortningen FW i produktnamnet. Fjärreglagebox med nyckelstart ingår.

Övrigt

Det medföljer en extern bränsletank på 24L
På modeller med fjärreglage ingår även fjärreglage med nyckel


Parsun 40hk EFI

Intelligens

Motorstyrenheten (ECU) är hjärnan i Parsun 40hk EFI utombordaren.
ECU tolkar en mängd information från sensorer i hela utombordsmotorn så att den ständigt kan köras på optimal nivå.

Minskad bränsleförbrukning och utsläpp

Genom sensorerna i motor bestämmer ECU den exakta mängden bränsle som ska levereras av injektorn.
Den levererar också den exakta luft / bränsleförhållandet till motorn genom att aktivera injektorerna i exakt tid.

Utmärkt startprestanda

En stor fördel med EFI system är avsevärt förbättrad kall och varm startprestanda.
Detta följer av förmågan hos systemet att beräkna den optimala luft / bränsleblandning för att starta samt från den överlägsna atomisering som resulterar från insprutning av bränslet i jämförelse med bränsletillförsel från en förgasare.

Parsuns 40hk motor finns med antingen kort (S) eller lång (L) rigg

Kort rigg (S) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 15 tum (38 cm) hög räknat från toppen av motorfästet till botten på båten. Lång rigg (L) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 20 tum (51 cm) hög.
Det finns oftast en angivelse från din båttillverkare om du ska ha kort (S) eller lång (L) rigg på din båt.

Moderna båtar för utombordare runt 40hk byggs nästan uteslutande för lång rigg.
För äldre båtar kan kort rigg passa.

Modeller

Parsun 40hk utombordare med elektrisktstart och rorkultParsuns 40 hk motor finns också i ett utförande med elektriskstart och rorkult denna modell har förkortningen BW i produktnamnet.Parsun 40hk utombordare med elektrisktstart och fjärreglageParsuns 40 hk utombordare finns också i ett utförande med elektriskstart och fjärreglage denna modell har förkortningen FW i produktnamnet. Fjärreglagebox med nyckelstart ingår.

Övrigt

Det medföljer en extern bränsletank på 24L
På modeller med fjärreglage ingår även fjärreglage med nyckel

Parsun 20Hk EFI

  • Optimalt effekt-viktförhållande
  • Frontmonterad växelspak för enkel styrning
  • Praktisk förvaring i liggande och stående läge

Parsuns 20hk motor finns med antingen kort (S) eller lång (L) rigg

Kort rigg (S) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 15 tum (38 cm) hög räknat från toppen av motorfästet till botten på båten. Lång rigg (L) innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 20 tum (51 cm) hög.
Det finns oftast en angivelse från din båttillverkare om du ska ha kort (S) eller lång (L) rigg på din båt.

Modeller

Parsun 20hk utombordare med manuellstart och rorkultParsuns 20 hk utombordare finns i ett utförande med manuellstart och rorkult denna modell har förkortningen BM i produktnamnet.Parsun 20hk utombordare med elektrisktstart och rorkultParsuns 20 hk motor finns också i ett utförande med elektriskstart och rorkult denna modell har förkortningen BW i produktnamnet.Parsun 20hk utombordare med elektrisktstart och fjärreglageParsuns 20 hk utombordare finns också i ett utförande med elektriskstart och fjärreglage denna modell har förkortningen FW i produktnamnet. Fjärreglagebox med nyckelstart samt reglagekablar ingår.

Övrigt

Det medföljer en extern bränsletank på 24L
På modeller med fjärreglage ingår även: Fjärreglage med nyckel samt gas- och växel-vajer på 2.5m

Motorn går att tilta i 4 olika steg för att undvika bottenkontakt vid körning på grunt vatten.
Det finns möjlighet att finjustera motorns lutning i förhållande till båtens akterspegel.